Centrala PBX
Technologia

Centrala PBX, czyli telekomunikacja dla firm XXI wieku

Zapewnienie wysokiego i nowoczesnego standardu obsługi klienta, płynna komunikacja, obniżenie kosztów funkcjonowania systemu telefonicznego, oszczędność czasu oraz kompleksowość rozwiązań to główne zalety wprowadzenia w firmie wirtualnej centrali PBX. Skorzystanie z niej, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw lub instytucji, może być kompleksowym rozwiązaniem wielu problemów.

Jak działa centrala PBX?

PBX to telefoniczny system komunikacyjny pomiędzy firmą i klientem, a także między pośród samych pracowników. Łączy ona zarówno wewnętrzne numery, jak i wewnętrzne z zewnętrznymi za pomocą różnych urządzeń telefonicznych. Wirtualna centrala stanowi więc podsieć w firmie, która automatyzuje połączenia telefoniczne. Odbiera je i zarządza nimi. Co najważniejsze – nie jest istotne, czy pracownik przebywa na terenie firmy, czy poza nią, bo cały system ukryty jest w inteligentnej chmurze. Centrala PBX może działać bowiem na bazie publicznie przełączanej sieci telefonicznej albo za pośrednictwem internetu poprzez hostowaną centralę IP PBX lub protokołu VoIP.

To właśnie technologia VoIP (z ang. Voice over Internet Protocol – technologia przesyłania głosu) jest głównie wykorzystywana w działaniu centrali PBX. VoIP odpowiada za transmisję głosu przetworzonego do postaci cyfrowej z użyciem sieci IP. Technologia ta umożliwia dwukierunkową komunikację oraz nawiązywanie połączeń konferencyjnych. VoIP w transmisji komunikatów używa protokołu RTP (Real-time Transport Protocol), dzięki czemu informacje przesyłane są w czasie rzeczywistym i nie ma opóźnień w ich wymianie pomiędzy rozmówcami. Aby połączenie były płynne, w technologii VoIP wykorzystywany jest również protokół SIP. Odpowiada on za właściwe nawiązywanie i rozłączanie połączeń oraz prawidłowy przepływ sygnału, czyli informacji o wolnej lub zajętej linii. Protokół SIP pozostaje aktywny przez cały czas trwania połączenia, dlatego w trakcie rozmowy jest możliwość podłączenia innych użytkowników bądź uruchomienia telekonferencji. Wystarczy więc połączenie z siecią i możliwe jest nawiązanie rozmowy w dowolnym miejscu lub czasie za pośrednictwem telefonu komórkowego albo stacjonarnego, czy też komputera (w tym celu należy podłączyć słuchawki i mikrofon oraz zainstalować komunikator).

Podsumowując – wirtualna centrala PBX potrafi w stu procentach zastąpić tradycyjny system połączeń telefonicznych, bo daje też możliwość skorzystania z faksu i poczty głosowej oraz można w niej ustawić automatyczne powitania i zapowiedzi głosowe. Umożliwia ponadto kolejkowanie połączeń, ich nagrywanie oraz archiwizację, a także przekierowanie połączeń do innych osób i raportowanie działania systemu. Inną z opcji jest ustawianie powiadomień mailowych.

Oszczędnie, sprawnie, a nawet zdalnie

Systemy telekomunikacyjne dla dużych firm to szansa na spore oszczędności oraz usprawnienie pracy. To dlatego, że wprowadzenie centrali PBX nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi w porównaniu do korzyści, jakie może przynieść w perspektywie długofalowej. Nie trzeba również ponosić kosztów eksploatacji systemu, bo jego serwisem zajmuje się usługodawca. Do tego połączenia w ramach jednej centrali są bezpłatne, a te zewnętrzne dużo tańsze (w tym zagraniczne). Szacuje się, że w porównaniu do tradycyjnego systemu telekomunikacji stacjonarnej w przypadku wprowadzenie wirtualnej centrali koszty spadają o ok. 50-80 proc. Oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale i czas pracowników IT, którzy w przypadku własnej centrali stacjonarnej, byliby odpowiedzialni za jej utrzymanie.

Kolejna sprawa to wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, a zarazem zapewnienie klientowi obsługi, nawet gdy pracownicy nie przebywają w firmie. Sprawdza się to na przykład w takich profesjach, jak przedstawiciel handlowy oraz wśród osób, które mogą pracować w domu (pracownicy IT). Zyskujemy również na mobilności. Nawet w przypadku zmiany siedziby firmy, nie tracimy bazy numerów, bo te nie są przypisane do konkretnego miejsca.

Wprowadzenie centrali PBX wpływa ponadto na pozytywniejszy odbiór firmy poprzez usprawnienie procesu komunikacji. Pomaga ona też uporządkować system telefoniczny wewnątrz firmy. Na bieżąco można dodawać lub usuwać linie telefoniczne oraz numery wewnętrzne w zależności od liczby stanowisk pracowniczych i kompetencji poszczególnych pracowników.

PBX nie jest jednak systemem bez wad. Technologia VoIP opiera się na dostępie do łącza internetowego. Jeżeli te zawodzi lub dojdzie do awarii, wpłynie to także na jakość połączeń, a nawet ich brak.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *