rozmowa na temat działu spadku
Porady

Sposoby przeprowadzenia działu spadku

Dział spadku pozwala spadkobiercom zarządzać majątkiem spadkowym samodzielnie. Można załatwić tę kwestię sądownie lub umownie.

Dział spadku – na czym polega?

W sytuacjach, w których do spadku powołanych jest więcej spadkobierców, każdy z nich jest uprawniony do ułamka masy spadkowej. Oznacza to, że nie otrzymuje konkretnych składników majątku, ale procent udziału w całości. Celem dokonania faktycznego podziału spadku między spadkobierców wszczyna się postępowanie o dział spadku. Bez niego, do zarządzania majątkiem w zakresie, który przekracza zwykły zarząd, konieczna jest zgoda wszystkich spadkobierców – podobnie jak ma to miejsce w przypadku współwłasności rzeczy.

Stan ten nie jest komfortowy dla pracodawcy, a także dla samych spadkobierców. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest podział masy spadkowej i skonkretyzowanie jej stanu prawnego. Z tego też powodu przeprowadza się postępowanie o dział spadku. Jego celem jet podział praw i rzeczy materialnych, ale nie długów. Te bowiem są wymagalne już wcześniej – od chwili śmierci spadkodawcy, chociaż do momentu przyjęcia spadku spadkobiercy odpowiadają tylko do wysokości spadku.

Umowny dział spadku

Jeżeli spadkobiercy potrafią dogadać się co do zakresu podziału majątku, dobrym rozwiązaniem jest umowny dział spadku. Postępowanie odbywa się w tym wypadku przed notariuszem, dział następuje w formie umowy notarialnej. Dzięki temu cało postępowanie jest dużo krótsze. Poza zgodą spadkobierców, wymogiem jest też ich obecność podczas sporządzania aktu notarialnego. Nie ma możliwości podziału w ten sposób spadku wtedy, gdy istnieją testamenty nieotwarte czy nieogłoszone.

Sądowy dział spadku

Innym rozwiązaniem jest sądowy dział spadku. Spadkobiercy, którzy chcą wszczęcia postępowania powinni w piśmie procesowym wskazać te składniki majątku, które ich zdaniem im się należą. Możliwe jest także wniesienie o spłatę, jeżeli majątek ma przypaść jednemu lub tylko niektórym ze spadkobierców. Takie postępowanie będzie trwało dłużej niż procedowanie przed notariuszem, szczególnie, że może zajść potrzeba powołania biegłego sądowego, która wyceni składniki masy spadkowej. Jeśli jednak spadkobiercy nie potrafią dogadać się co do podziału, jeżeli więcej niż jedna osoba wysuwa roszczenie o ten sam składnik majątku – ten rodzaj postępowania jest jedyną opcją.

Próba ustalenia przez spadkobierców tego jak chcieliby podzielić majątek opłaca się – opłata, która należy wnieść wraz z wnioskiem o dział spadku jest wtedy niższa i wynosi 300 złotych. Jeżeli wniosek o dział spadku nie zawiera zgodnego projektu podziału, opłata wynosi 500 złotych. Z kolei w sytuacji, w której zachodzi konieczność zniesienia współwłasności, należy ponieść koszt w wysokości 1000 złotych. Warto wiedzieć, że wspomniane opłaty mają charakter stały, nie są zależne od wartości spadku.

Dział, odrzucenie spadku czy stwierdzenie nabycia spadku to sprawy, w których pomocna może być kancelaria radcy prawnego. Kancelaria prawna bowiem pomoże w załatwieniu formalności, będzie nas reprezentować w postępowaniu przed sądem lub notariuszem. Ma to niebagatelne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż sprawy spadkowe często wiążą się z silnymi emocjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *