Mężczyźni sprawdzają papiery związane z upadłością spółki
Porady

Upadłość spółek i przedsiębiorców – na czym polega?

Statystyki jasno pokazują, że coraz więcej firm boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, zagrażającymi nawet ich bankructwem. To z kolei jest prosta droga do upadłości. Na czym ona polega? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie powinni znać nie tylko przedsiębiorcy znajdujący się w kryzysie zadłużenia, ale także ich wierzyciele czy kontrahenci. W końcu upadłość przedsiębiorcy zawsze oznacza spore perturbacje na rynku, na którym on działa.

Postępowanie upadłościowe – kiedy się je przeprowadza?

Podstawą do ogłoszenia upadłości każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – a więc zarówno spółki, jak i osoby fizyczne czy osoby prawne bądź jakiekolwiek inne jednostki – jest jego niewypłacalność, a więc mówiąc kolokwialnie bankructwo. Przez stan ten – zgodnie z Prawem upadłościowym – rozumie się sytuację, w której prowadzący własny biznes nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli stan ten trwa ponad trzy miesiące, upadłość przedsiębiorcy jest bardzo trudna do uniknięcia.

Warto pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w ciągu trzydziestu dni od dnia wystąpienia niewypłacalności. W spółkach kapitałowych – a więc z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej – obowiązek ten spoczywa na członkach zarządu. Natomiast w spółkach osobowych na samych wspólnikach. Obowiązek ten dotyczy także dłużnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Niewywiązanie się z konieczności złożenia wniosku o upadłość może spowodować daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorcy.

Skutki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości jest rozpoczęcie samego postępowania upadłościowego. Tym samym majątek zadłużonego przedsiębiorcy staje się masą upadłości, którą syndyk spienięża, aby w ten sposób pozyskać środki konieczne do zaspokojenia wierzycieli biorących udział w postępowaniu. Kancelaria adwokacka prowadząca tego rodzaju sprawy zawsze powinna przypominać swoim klientom, że nie każda upadłość musi zakończyć się likwidacją przedsiębiorcy. Możliwe jest uratowanie biznesu poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Aczkolwiek dokładny sposób upadłości w dużej mierze zależy od stanu majątku przedsiębiorcy – jeżeli jest on bardzo zły, niekiedy upadłość może okazać się jedynym rozwiązaniem.

Ogłoszenie upadłości jest swego rodzaju ostatecznością, po którą należy sięgnąć tylko wówczas, gdy inne rozwiązania zawiodą bądź są nikłe szanse, że przyniosą spodziewany rezultat. Jednak, zawsze warto podjąć wysiłek polegający na oddłużeniu przedsiębiorstwa. W tym celu warto skorzystać z różnego rodzaju rozwiązań, chociażby z postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki któremu możliwe jest dojście do porozumienia z wierzycielami. Doświadczony prawnik zawsze jest w stanie podpowiedzieć najlepsze wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji. Zawsze warto zgłosić się do niego w odpowiednim momencie, kiedy nie jest jeszcze za późno na podjęcie działań naprawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *